Katarzyna (Ekaterina) Popowa-Zydroń - polska pianistka pochodzenia bułgarskiego. Studia w zakresie gry na fortepianie ukończyła z wyróżnieniem w 1973 roku w klasie prof. Zbigniewa Śliwińskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna) w Gdańsku. Studia podyplomowe odbyła w Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu, w klasie prof. Alexandra Jennera. Oprócz tego uczestniczyła w kursach mistrzowskich Suzanne Roche, Dietera Zechlina i Georgy Seboka. Jest laureatką krajowych konkursów - IV Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Muzyków, II Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego oraz półfinalistką DC Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w W-wie w 1975 r. (IV wyróżnienie), Konkursu Pianistycznego w Terni - Włochy w 1975 r. i Konkursu Pianistycznego ARD w Monachium w 1978 r.


Koncertuje w kraju i za granicą. Jej repertuar obejmuje dzieła od baroku po muzykę XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Mozarta, Beethovena (m.in. Sonata op.106), Schuberta, Schumanna, Chopina, Debussy'ego, Bartoka i innych. Jej udziałem są także prawykonania polskiej muzyki współczesnej. Pianistka uprawia również w szerokim zakresie kameralistykę - duety fortepianowe, duety ze skrzypcami, wiolonczelą i fletem oraz tria i kwintety fortepianowe. Współpracuje również z wokalistami, m.in. z Urszulą Kryger, Piotrem Kusiewiczem, Florianem Skulskim i innymi.


Krytycy muzyczni tak piszą o jej wykonawstwie: „...jej wykonanie koncertu G-dur Beethovena było kreacją...”, „...Chopin w interpretacji Katarzyny Popowej-Zydroń jest współczesny, bez przerysowań, pełen prostoty. Solistka umie głęboko przeżyć lirykę Chopina, jego nastroje tragiczne...”, „...Pianistka Katarzyna Popowa-Zydroń potwierdziła raz jeszcze swą wysoką klasę. Dawno nie słyszana na estradzie pokazała lwi pazur, znakomite, wielobarwne brzmienie fortepianu, panowanie nad klawiaturą...”, „... nieprzeciętna dbałość o dźwięk. Pianistka potrafiła zbudować całkiem odrębny, muzyczny świat. Dźwięk potrafił wzruszyć - zasmucić, zadziwić, odprężyć. Katarzyna Popowa-Zydroń to artystka na wskroś romantycznej natury. Ogromne zaangażowanie, pełne przekonanie co do własnych interpretacji udziela się słuchaczom, którzy zostają wciągnięci w ową tworzoną przez pianistkę rzeczywistość. Maestria techniczna, muzykalność najwyższego lotu, nieprzeciętna indywidualność interpretacji...”


W roku 1996 Katarzyna Popowa-Zydroń założyła wraz z kolegami - muzykami Gdańskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki, które organizuje znane ze swego wysokiego poziomu koncerty kameralne oraz Międzynarodowy Festiwal „Musica nos unit”. Obecnie jest prezesem Towarzystwa Muzycznego im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy. Za swoją działalność została odznaczona licznymi nagrodami oraz odznaczeniami, m.in. medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem "Gloria artis" oraz Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski.


Katarzyna Popowa-Zydroń od lat związana jest z pedagogiką. Obecnie jest profesorem i kierownikiem katedry fortepianu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Nierzadko prowadzi utalentowanych uczniów w średnich szkołach muzycznych w województwie Kujawsko-Pomorskim. Jest zapraszana do prowadzenia kursów mistrzowskich, seminariów dla nauczycieli i lekcji otwartych w kraju oraz za granicą. Współpracuje z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Wielokrotnie uczestniczy w charakterze jurora w konkursach krajowych i zagranicznych. Jej uczniowie zdobywają czołowe miejsca na konkursach pianistycznych w Polsce i za granicą, prowadzą ożywioną działalność koncertową, a niektórzy z nich z powodzeniem zajmują się pedagogiką, również poza granicami kraju. Do jej uczniów należą m.in. dr hab. Paweł Rydeł, Ireneusz Manuszewski, dr hab. Piotr Kępiński, Marek Ruszczyński, Aleksandra Mozgiel, Agata Nowakowska-Gumiela, Katarzyna Borek, dr hab. Elżbieta Pasierowska, dr hab. Katarzyna Rajs, Radosław Kurek, Paweł Cłapiński, Jarosław Kaliski, Krzysztof Herdzin, Karolina Nadolska, Mischa Kozłowski, Piotr Różański, Rafał Blechacz, Michio Nishihara Toro, Paweł Wakarecy, Michał Szymanowski i inni.
Fotografia: M. Leszczyc


Fotografia: M. Grotowski


Fotografia: E. Wojtal


Fotografia: A. Hałaburda


Fotografia: B. Fidrych